Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.borino.sk.

Správcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ tejto webovej stránky:
Slovenská Únia Rozvoja Športu – Športovo-strelecký klub BORINO (ŠSK BORINO) o.z
Jilemnického 16
04001, Košice
Slovenská republika
Slovenská Únia Rozvoja Športu, Krompašská 8, 040 11, Košice
IČO: 42105901, mobil: +421 (0)948 600 299, email: info@borino.sk
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 05 901
Zodpovedná osoba je:
Mgr. Boris Ivan
Jilemnického 16
04001, Košice
Slovenská republika
(ďalej len „prevádzkovateľ“ a „zodpovedná osoba“)

Zodpovedná osoba – určená osoba v zmysle § 44, § 45, § 46 zákona č. 18/2018 Z. z., ako spracovateľ osobných údajov členov združenia po dobu ich členstva v združení, uchádzačov o členstvo v združení ako aj súvisiacich činností združenia na športových, propagačných a prednáškových podujatiach.
Potrebné údaje – jedná sa o základné osobné údaje v zmysle § 8 zákona č. 18/2018 Z. z. potrebné pre kontaktovanie združenia, registráciu v združení, pre následné vydanie potvrdenia o členstve v športovo-streleckom klube a vydanie klubového preukazu.
Kontaktný formulár – elektronický formulár umiestnený na klubovej stránke združenia www.borino.sk pomocou ktorého osoba/záujemca kontaktuje združenie vo forme elektronickej správy odosielanej do e-mailovej schránky združenia.
Komunikačný kanál – združenie využíva pre všeobecné informovanie svojich členov, záujemcov elektronickú poštu, v prípade potreby listovú korešpondenciu, telefonický rozhovor a zdieľanie informácií pomocou sociálnych sietí.
Vrátenie materiálov – proces, pri ktorom sa v rámci ochrany osobných údajov žiadateľa alebo člena vrátia všetky hmotné materiály s osobnými údajmi (prihláška, list z knihy členov združenia vrátane fotografie) späť žiadateľovi alebo už nečlenovi pomocou papierovej korešpondencie vrátane príloh a ak vznikla, vymaže sa elektronická korešpondencia.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Spracovávanie súborov cookiesSúbory cookies spracúvame kvôli nastaveniu obsahu webovej stránky vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webovej stránky. Takisto sa spracúvajú kvôli vytvoreniu anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webovú stránku. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah webovej stránky. Prístup k vašim osobným údajom má primárne prevádzkovateľ tejto webovej stránky v zastúpení štatutárneho orgánu združenia. Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Spoločnosť Google (služba e-mailového klienta a Google Analytics). Poskytnutie osobných údajov tretej strane – poskytnutie osobných údajov členov v zákonom daných podmienkach napríklad pre príslušné ORPZ, zasielanie papierovej pošty pomocou doručovateľskej služby, alebo v iných zákonných prípadoch, kedy je združenie povinné takéto údaje vydať. Dbáme na to, aby sme postupovali v súlade s platnými zákonmi, sme viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvame výlučne v rozsahu potrebnom pre vykonanie úkonov žiadateľa, dopytujúceho a primerane ich chránime v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania záujmu o členstvo vo fáze žiadosti, alebo počas trvania členstva v združení a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu. Uchovávanie údajov získaných prostredníctvom správy zaslanej cez kontaktný formulár, alebo správy zaslanej priamo na e-mailovu adresu info@borino.sk sa realizujú nasledovne: V prípade, že neprišlo k manuálnemu archivovaniu správ, prebieha vymazávanie elektronickej korešpondencie automaticky poskytovateľom e-mailových služieb (nastavené na vymazávanie správ starých 12 mesiace). Ochrana osobných údajov sa pri využívaní e-mailovej korešpondencie realizuje v dikcii daného subjektu poskytujúceho e-mailové služby. Súbory cookies uchovávame po dobu 38 mesiacov. Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

1. Právo na prístup k osobným údajom

  • Máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Na základe vašej žiadosti vám zašleme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.

2. Právo na opravu osobných údajov

  • Máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, neúplné, alebo neaktuálne.

3. Právo na vymazanie osobných údajov

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

Ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našom združení, vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.