členstvo

Športovo-strelecký klub

Borino

man standing and holding assault rifle making OK hand sign

POSTUP REGISTRÁCIE

Žiadateľ si stiahne prihlášku a odošle ju na združenie elektronicky na info@borino.sk a do predmetu uvedie „záujem o členstvo“, tato prihláška slúži ako kontaktný formulár pre prvý kontakt.
Každého žiadateľa do 7 dní telefonicky kontaktujeme a vykonáme s ním krátky neformálny rozhovor, kde dostane informácie o organizácii v združení a ďalšie informácie o postupe registrácie.

Po absolvovaní telefonického rozhovoru, prídu žiadateľovi na e-mailovú adresu (uvedenú v kontaktom formulári) inštrukcie, stanovy združenia, ktoré si žiadateľ (ak tak ešte neurobil) nezabudne pred podaním žiadosti riadne preštudovať.
*Fotografia je dôležitou súčasťou registrácie, bez nej registráciu nemôžeme vykonať.
*Rozmer 30 x 35 mm
Prihláška môže byť podaná osobne, po dohode zo štatutárom klubu.

Žiadateľ bude do 10 dní od podania žiadosti, e-mailom alebo telefonicky informovaný o jej stave (kontrola údajov).
Následne budú žiadateľovi zaslané inštrukcie pre platbu členského príspevku.

Po registrácii do združenia obdrží nový člen spolu s „členským preukazom“ (platnosť vždy na jeden rok) aj jedno vyhotovenie „potvrdenia o členstve“ pre príslušnú ORPZ.

Ďalšie vyhotovenie vydáme na požiadanie, cena za každé ďalšie vyhotovenie je 5 € .
Potvrdenie nesmie byť pri predložení na príslušný ORPZ staršie ako 3 mesiace.

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška

Stanovy klubu

Kontakt

Mgr. Boris Ivan
Jilemnického 16, Košice, 04001

+421 948 600 299
info@borino.sk

design by | JP